Pose Method® of Running

Pose Method of Running har fått större utrymme i olika typer av media, allt ifrån Aftonbladet och Runners World till löparforum som Jogg.se och FunBeat. I dessa sammanhang benämns det oftast som pose running, pose löpning, pose löpteknik eller pose-metoden.

Lär dig springa mer energieffektivt samtidigt som du minskar belastningen på leder. Pose Method of Running är den enskilt största dokumenterade metoden för att systematiskt utveckla löptekniken.

Certifierad coach

I Sverige finns det 3 stycken certifierade pose coacher vilka är jag själv Markus Stålbom, Klas Orsvärn och Robert Levay. Robert coachar endast sin son som är en väldigt talangfull löpare. Klas är en motionär som är väldigt fascinerad av löpteknik och har därför blivit väldigt kunnig i området. Besök gärna hans FunBeat-sida. Vi är alltså de enda utbildade coacherna i Sverige i pose löpning.

Vad är Pose Method of Running?

Pose Method of Running utvecklades av Dr. Nicholas Romanov då han fann att det inte fanns någon standardiserad modell för hur löpning ska utföras eller någon standardiserad metod att lära ut löpteknik. Han utvecklade en biomekanisk modell av löpningen som bygger på 100 års forskning och teknikanalyser av elitlöpare. Modellen är universell och fungerar därför för långsam och snabb löpning, kvinnor, män, tunga och lätta, kort sagt den gäller för alla som springer. Metoden för att lära ut denna löpteknik valde han att kalla Pose Method® of Running.

Det finns 2 grundstenar i Pose Method® of Running som är perception och Pose Running triangeln.

Bilden kan ej visas Bilden kan ej visas
Figur 1: Perception Figur 2: Pose Running triangeln

Perception

För att bättre förstå vad som menas med perception har Nationalencyklopedins beskrivning på ordet klipps in:

”Perception (varseblivning) är en mental tolkning av förnimmelser producerade av stimuli från omvärlden, den grundläggande funktion genom vilken levande varelser håller sig informerade om omgivningen. Perception resulterar i en inre bild av omgivningen, vilken är organiserad så att vi kan forma ändamålsenliga handlingar. Förmågan till perception har utvecklats i samband med förmågan till rörelser. Att röra sig utan perception är farligt, och nyttan med perception (t.ex. att veta att en fara nalkas) är relaterad till möjligheten att reagera (t.ex. genom att fly eller dra sig in i sitt skal). (Nationalencyklopedin, 2009).

I löpning är det väldigt viktigt att ha god perception av var kroppstyngden är någonstans. Denna förmåga ger löparen stor möjlighet att utföra ett effektivt rörelsemönster.

Pose Running triangeln

Triangeln innehåller tre hörn, fall (fall), position (pose) och drag (pull), vilket är de tre aktiviteterna som löpning i dess bästa form består av. Alla aktiviteter utöver dessa tre är oönskade aktiviteter som försämrar löptekniken.


Vidare läsning finns på www.posetech.com